Sengoku taisen sengohyakuekkusuekkusu goki shichidō no yū kōryaku toranomaki goki shichidō seiha no shō.