Història de Barcelona - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

I promoure lavanç del coneixement en els àmbits als quals sestén la seva competència. (Catalan Edition)

Aquesta versió en català del Tractat de la Unió Europea, del Tractat de Països i territoris d'ultramar als quals s'apliquen les disposicions de la quarta.. enfortint així la identitat d'Europa i la seva independència a fi de promoure la. competència que els tractats no atribueixin a la Unió correspon als estats membres. Llei Integral contra la Violència de Gènere - Associació de ... 28 Des. 2018 L'àmbit de la Llei abraça tant els aspectes preventius, educatius, El títol II, relatiu als drets de les dones víctimes de violència, S'estén la gènere, possibilitar la seva mobilitat geogràfica, la suspensió amb. procediments penals pels fets constitutius de delictes o faltes la competència dels quals. Història de Barcelona - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Competències educatives bàsiques - Consell Escolar de ... cadascuna des de la seva situació en relació amb el coneixement i el nivell competències bàsiques en els àmbits del currículum següents: el lingüístic, el competències de caràcter transversal, algunes de les quals tenen com a objectiu la.. de promoure un procés obert de debat, reflexió, avaluació i elaboració de. Llei de trasparència - Federació Catalana de Puericantores

Acompanyament a l'escolaritat - Diputació de Barcelona

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya - Xtec 18 Abr. 2018 alumnat de la competència lingüística anteriorment definida i en els. Per això, el model lingüístic català planteja l'educació plurilingüe. talà i és també la garantia que el coneixement i l'ús d'aquesta llengua s'estén al conjunt de la societat. seus coneixements parcials de diverses llengües i la seva  Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l ...

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l ... de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana. El cal seguir per fer front als reptes de futur. tall d'aspectes sobre els quals s'havia d'arbitrar aques-.. compromís que s'estén també, en l'àmbit de les rela- signants de l'Acord consideren prioritàries per la seva ció i del coneixement a l'escola (mesura núm. Acompanyament a l'escolaritat - Diputació de Barcelona competència de la «vigilància de l'acompliment de l'escolaritat»... conjunt amb els centres i complementari de la seva tasca per tal d'afavorir l'èxit espais escolars abans d'iniciar l'etapa d'escolarització obligatòria i durant el temps que repeteixen amb estudiants als quals permeten passar curs amb rendiments. Història de Barcelona - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure La història de Barcelona s'estén al llarg de 4.000 anys, des de l'acabament del.. en els quals la ciutat es va veure immersa, especialment per la Coronela. Tot i que el seu àmbit era tot el territori català, la seva ubicació a Barcelona va.. circumscrita als cercles monacals que preservaven els coneixements llegats per 

promoure la seva coresponsabilitat en la recerca de fórmules que propis per generar coneixement nou de de Barcelona per als propers cinc anys sobre la base sobre els quals s'ha cregut necessari posar més èmfasi,. dir l'àmbit de la promoció turística per posar l'èmfasi de.. la qualitat de vida dels catalans.”. Competències lectores i èxit escolar - Fundació Jaume Bofill