Kokoro ni yoyū ga aru hito ni naru jibun no migakikata : ichiryū no purofesshonaru ni manabi itsumo heijōshin o tamotsu