Allwydd y N�f, Neu Agoriad Or Porth, Ir Bywyd Tragwyddol: Trwy Weddiau Duwiol, AR Amryw Achosion

Paratowyd y gwasanaeth i'w ddefnyddio'n lleol gydag Offrwm y Pasg ... Loot.co.za: Sitemap

Loot.co.za: Sitemap

1 Y mae i'r Foreol a'r Hwyrol Weddi le arbennig o bwysig yn neu yn ystod Y Rhagarweiniad (1) neu'n union ar ei ôl, a. Ni ddylid dewis darlleniad o'r efengyl. Ar ôl y darlleniad a'r gantigl o'r efengyl, dylid. a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol;.. weddïau addas eraill. Dywedodd Iesu: “Ewch i mewn trwy'r porth cyfyng;.

9780520064294 0520064291 The New Cultural History, Lynn Hunt 1980, Alaska Elections, 1980, Arkansas Elections, 1980, California Elections, 1980, Source Wikipedia, 9781379575498 1379575494 Allwydd y N�f, Neu Agoriad O'r Porth, I'r Bywyd Tragwyddol - Trwy Weddiau Duwiol, AR Amryw Achosion;  Arwain Addoliad - Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Loot.co.za: Sitemap 9780520064294 0520064291 The New Cultural History, Lynn Hunt 1980, Alaska Elections, 1980, Arkansas Elections, 1980, California Elections, 1980, Source Wikipedia, 9781379575498 1379575494 Allwydd y N�f, Neu Agoriad O'r Porth, I'r Bywyd Tragwyddol - Trwy Weddiau Duwiol, AR Amryw Achosion;  Arwain Addoliad - Eglwys Bresbyteraidd Cymru Trefn Angladdau Cristnogol An Order for Christian ... - Amazon S3

Loot.co.za: Sitemap 9780520064294 0520064291 The New Cultural History, Lynn Hunt 1980, Alaska Elections, 1980, Arkansas Elections, 1980, California Elections, 1980, Source Wikipedia, 9781379575498 1379575494 Allwydd y N�f, Neu Agoriad O'r Porth, I'r Bywyd Tragwyddol - Trwy Weddiau Duwiol, AR Amryw Achosion;  Arwain Addoliad - Eglwys Bresbyteraidd Cymru